Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018 Εγκεκριμένο Σύστημα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  English (United States)  Ελληνικά (Ελλάδα) 

Οφέλη από την ανακύκλωση αλουμινίου
Οφέλη από την ανακύκλωση πλαστικού
Οφέλη από την ανακύκλωση γυαλιού
 Media Gallery

  
 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ:ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ  
 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Βασική συνιστώσα του προγράμματος ανάπτυξης του Συλλογικού Συστήματος ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει, ότι για την επίτευξη μεγαλύτερης συμμετοχής στη διαδικασία της ανακύκλωσης πρέπει να βελτιωθεί η περιβαλλοντική συμπεριφορά των πολιτών. Καθοριστικός παράγοντας για την αλλαγή της συμπεριφοράς είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση, με έμφαση στους νέους ανθρώπους.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ έχει αναπτύξει ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Οι βασικές συνιστώσες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 

Τοποθέτηση και λειτουργία Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης εντός σχολικών μονάδων

Σεμινάρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με χρήση ειδικού έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού

Διαγωνισμοί Ανακύκλωσης, για την προώθηση της ενημέρωσης και εκπαίδευσης για τα οφέλη της ανακύκλωσης

  
Εκπαιδευτικό Οπτικοακουστικό Υλικό
«Η Κέλλυ και η Ανταποδοτική Ανακύκλωση»

 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. ♦ Λ. Συγγρού 12, 117 42, Αθήνα ♦ info@antapodotiki.gr

 

κορυφή σελίδας    

    Copyright © 2009 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ