ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πανελλήνιοι Εκπαιδευτικοί Διαγωνισμοί

Βασική συνιστώσα των “Πανελλήνιων Εκπαιδευτικών Διαγωνισμών Ανακύκλωσης” που εφαρμόζει το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ είναι η ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή των νέων ανθρώπων και ειδικότερα των μαθητών.

Παράλληλα, ο στόχος τους είναι η εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανακύκλωσης, συμβάλλοντας ενεργά στη μείωση των απορριμμάτων και στην προστασία του περιβάλλοντος (μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου, εξοικονόμηση πρώτων υλών, μείωση επικίνδυνων ρύπων κ.ά.), επιτυγχάνοντας σημαντικά αποτελέσματα και για την Εθνική Οικονομία και την επίτευξη των Εθνικών στόχων ανακύκλωσης (ενίσχυση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων τουλάχιστον στο 50% έως το 2020 και 65% έως το 2030).

Πιο συγκεκριμένα, οι Πανελλήνιοι Εκπαιδευτικοί Διαγωνισμοί Ανακύκλωσης Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  & Αθλητικών Ακαδημιών, όπως ισχύουν από το 2018 και μετά, τελούν υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Μπορούν να συμμετέχουν τμήματα των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Αθλητικών Ακαδημιών όλης της χώρας. Ως σχολικό τμήμα θεωρείται το σύνολο των μαθητών που απαρτίζουν μία σχολική τάξη (μέχρι 25 μαθητές) και, ως τμήμα Αθλητικής Ακαδημίας θεωρείται κάθε ομάδα αθλητών (μέχρι 25 άτομα), που είναι εγγεγραμμένη στην ίδια Αθλητική Ακαδημία (ισχύει για ηλικίες από 12-18 ετών).

Στα σημεία όπου λειτουργούν Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και στα Πάρκα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανακύκλωσης, οι μαθητές μπορούν να επιστρέφουν για ανακύκλωση πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες. Στο τέλος της διαδικασίας ανακύκλωσης των συσκευασιών στα υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα ανακύκλωσης, εκτυπώνεται αυτόματα το κουπόνι του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανακύκλωσης. Οι μαθητές ή οι αθλητές συλλέγουν συνολικά τα κουπόνια αυτά, τα οποία πρέπει να παραδώσουν σε ορισμένο τόπο και ημερομηνία, που ορίζονται πριν τη λήξη του Διαγωνισμού στο www.antapodotiki.gr.

Τα τρία (3) σχολικά τμήματα ή τμήματα των Αθλητικών Ακαδημιών που ανακυκλώνουν τις περισσότερες συσκευασίες, κερδίζουν τρία (3) μοναδικά δώρα.

Back to TOP