Ανταποδοτικό Κίνητρο

Ανταποδοτικό Κίνητρο

Η μεγάλη επιτυχία της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ στηρίζεται στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων ανακύκλωσης που επιτυγχάνουν την υψηλή συμμετοχή των πολιτών. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αξιοποιεί τη διεθνή εμπειρία. ‘Όταν ένα σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών βασίζεται μόνο στην εθελοντική συμμετοχή των δημοτών και συγκεκριμένα, στη διαδικασία της ανακύκλωσης και στην περιβαλλοντική συνείδηση αυτών, οι ποσοτικοί στόχοι ανακύκλωσης που μπορούν να επιτευχθούν έχουν ένα όριο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί, όσο και αν επεκταθεί το σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών.

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθούν και να διατηρηθούν υψηλά επίπεδα συμμετοχής στη διαδικασία της ανακύκλωσης, είναι η παροχή κινήτρων για τις επιστρεφόμενες συσκευασίες. Οι δημότες – καταναλωτές ανταμείβονται άμεσα από τη διαδικασία της ανακύκλωσης, ικανοποιώντας τόσο τις ανάγκες τους όσο και τις ευαισθησίες τους. Μέσω της παροχής κινήτρων, για την επιστροφή των χρησιμοποιημένων συσκευασιών, οι καταναλωτές κατανοούν πολύ εύκολα και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα ότι οι άδειες συσκευασίες δεν είναι σκουπίδια, αλλά υλικά που έχουν αξία. Για το λόγο αυτό, οι δημότες δεν απορρίπτουν τις συσκευασίες στα σκουπίδια, αλλά τις προωθούν για ανακύκλωση.


Αξιοποιώντας τις υφιστάμενες καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ προέβη σε σημαντική αύξηση του ανταποδοτικού κινήτρου που προσφέρεται στους πολίτες ανά επιστρεφόμενη μεταλλική, πλαστική και γυάλινη συσκευασία στα Σπιτάκια της Ανακύκλωσης, αφού πλέον προσφέρονται 0,03€ ανά κάθε μία (1) επιστρεφόμενη συσκευασία. Συνεπώς, στα Σπιτάκια της Ανακύκλωσης οι συσκευασίες έχουν αξία, κερδίζοντας 1€ με την επιστροφή 33 συσκευασιών.


Πιο αναλυτικά, για τις επιστρεφόμενες γυάλινες, πλαστικές και μεταλλικές (αλουμινένιες ή λευκοσιδηρές) συσκευασίες, που επιστρέφονται για ανακύκλωση στα αυτόματα μηχανήματα του κάθε Κέντρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, ο καταναλωτής, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία:


- Πατά το κουμπί πράσινου χρώματος επί του κάθε μηχανήματος και αυτόματα παραλαμβάνει μία απόδειξη με το σύνολο της αξίας του ανταποδοτικού κινήτρου για τις επιστρεφόμενες συσκευασίες, την οποία χρησιμοποιεί για δωρεάν αγορές σε συμβεβλημένα καταστήματα, ή

 

- Πατά το κουμπί κίτρινου χρώματος επί του κάθε μηχανήματος και αυτόματα παραλαμβάνει ένα κουπόνι με το σύνολο της αξίας του ανταποδοτικού κινήτρου για τις επιστρεφόμενες συσκευασίες, που το έχει δωρίσει αυτόματα υπέρ κάποιου επιλεγμένου κοινωνικού σκοπού.


Στους καταναλωτές δύνανται να δίνονται και άλλες προσφορές, όπως κουπόνια διαγωνισμών, κουπόνια προωθητικών ενεργειών, κουπόνια δωρεάν προϊόντων κ.α.

Είναι σαφές ότι το εν λόγω ποσό ανταποδοτικού αντιτίμου είναι εξαιρετικά υψηλό και σημαντικό, ενώ αποτελεί το «ανταποδοτικό κοινωνικό μέρισμα» προς τους πολίτες για την ενεργή συμμετοχή τους στη διαδικασία της ανακύκλωσης.

Back to TOP