Κοινωνική Προσφορά

Κοινωνική Προσφορά

Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ στο πλαίσιο ενίσχυσης της προσφοράς προς την Κοινωνία μέσω της ανταποδοτικής ανακύκλωσης συσκευασιών, έχει συνάψει Σύμφωνο Συνεργασίας με την «Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών» και την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» (το Φιλανθρωπικό Οργανισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών) υλοποιώντας το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσεων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και Προστασίας Περιβάλλοντος με τίτλο «ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Άνθρωπος και Περιβάλλον».

 

Μια από τις Δράσεις του Ολοκληρωμένου Προγράμματος είναι η «Συγκέντρωση κοινωνικού κεφαλαίου από την ανακύκλωση συσκευασιών για την οικονομική ενίσχυση δράσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ».

Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής, η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ τοποθετεί και λειτουργεί Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Οι πολίτες που επιστρέφουν τις άδειες μεταλλικές, πλαστικές και γυάλινες συσκευασίες στα ανωτέρω Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης (με το πάτημα του αντίστοιχου κουμπιού που υπάρχει σε κάθε μηχάνημα ανακύκλωσης και την αξιοποίηση του σχετικού «Συστήματος Συγκέντρωσης Κοινωνικού Κεφαλαίου») έχουν την επιλογή να δωρίσουν την αξία του προσφερόμενου ανταποδοτικού κινήτρου υπέρ της ενίσχυσης κοινωνικών σκοπών. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, το σύνολο του ποσού που θα δωρίζεται στα αντίστοιχα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης θα ενισχύει δράσεις της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (όπως π.χ. μερίδες φαγητό στα συσσίτια κ.α.).

Back to TOP