ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2020-2025

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2020-2025

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2020-2025Ξεκινάει στην Ελλάδα μια νέα εποχή για την ανακύκλωση με τη σωστή μέθοδο!
 

Προχωράμε δυναμικά στην ανάπτυξη της ανακύκλωσης συσκευασιών στη χώρα μας, μετά την έγκριση του νέου επιχειρησιακού σχεδίου μας από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), ώστε η Ελλάδα να γίνει πρωτοπόρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ουραγός που είναι σήμερα.

Tα 5 μοναδικά πλεονεκτήματα

1. Δωρεάν λειτουργία για τους Δήμους
με το κόστος της συλλογής & μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών να αναλαμβάνεται από το Σύστημα

2. Δημιουργία νέων πράσινων θέσεων εργασίας
για τη συλλογή & μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών

 

3. Διαλογή & επεξεργασία στην πηγή με χρήση υψηλής αμερικάνικης τεχνολογίας
μειώνοντας έως 90% τους όγκους των υλικών που μεταφέρονται, ενώ δεν απαιτούνται άλλες υποδομές ανακύκλωσης

 

4. Παροχή σημαντικού ανταποδοτικού αντιτίμου στους πολίτες
για κάθε επιστρεφόμενη συσκευασία στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας

 

5. Παραγωγή υλικών χωρίς προσμίξεις με 100% καθαρότητα
που αποτελούν εμπορεύματα με άμεση διάθεση στη βιομηχανία για τελική ανακύκλωση

 

Τα «Σπιτάκια της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης»
είναι η σωστή μέθοδος ανακύκλωσης

Back to TOP