ΤΟΠΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαδικάσια συμμετοχής στον Εκπαιδευτικό Διαγωνισμό Ανακύκλωσης για τα σχολεία των Δήμων Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Ναυπλιέων, Ιωαννιτών και Άνδρου

ΤΟΠΟΣ

Στον Πολυχώρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και στα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης των Δήμων Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Ναυπλιέων, Ιωαννιτών και Άνδρου, που θα βρείτε εδώ.

 

ΧΡΟΝΟΣ

Από 15 Φεβρουαρίου 2020 έως 15 Μαΐου 2020 για τους Δήμους Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Ναυπλιέων και Ιωαννιτών.
Για το Δήμο Άνδρου θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση για το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Τρόπος Συμμετοχής

- Στο ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, μπορούν να συμμετάσχουν τμήματα των σχολείων της Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Ναυπλιέων, Ιωαννιτών και Άνδρου.

- Στον Πολυχώρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και στα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης των Δήμων Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Ναυπλιέων, Ιωαννιτών και Άνδρου, οι μαθητές των σχολείων Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων αυτών, μπορούν να επιστρέφουν για ανακύκλωση πλαστικές, μεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες.


- Ως σχολικό τμήμα θεωρείται το σύνολο των μαθητών που απαρτίζουν μία σχολική τάξη.

- Στο τέλος της διαδικασίας ανακύκλωσης πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων συσκευασιών στα υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα ανακύκλωσης, εκτυπώνονται αυτόματα τα κουπόνια του Διαγωνισμού Ανακύκλωσης.
 

 - Οι μαθητές των τμημάτων των σχολείων Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης. Ναυπλιέων, Ιωαννιτών και Άνδρου συλλέγουν, συνολικά, τα κουπόνια του Μεγάλου Διαγωνισμού Ανακύκλωσης. Το κάθε τμήμα, για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, θα πρέπει να παραδώσει, τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 στο Δημαρχείο Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Ναυπλιέων και Ιωαννιτών, αντίστοιχα, το σύνολο των κουπονιών του Διαγωνισμού Ανακύκλωσης που θα έχει συγκεντρώσει και θα έχει καταμετρήσει, αφού έχει συμπληρώσει τα στοιχεία που αναγράφονται.

- Τα τρία (3) σχολικά τμήματα των Δήμων Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Ναυπλιέων, Ιωαννιτών και Άνδρου, που θα ανακυκλώσουν τις περισσότερες συσκευασίες (και άρα θα έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαδικασία της ανακύκλωσης), θα κερδίσουν τα τρία (3) μεγάλα δώρα - έπαθλα του Διαγωνισμού Ανακύκλωσης Σχολείων Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


- Τα δώρα-έπαθλα είναι προσωπικά και συγκεκριμένα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

- Όλοι οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν κατατεθεί σε συμβολαιογράφο.

Τα έπαθλα

Τα τρία (3) μεγάλα δώρα - έπαθλα του  Μεγάλου Διαγωνισμού Ανακύκλωσης Σχολείων Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Ναυπλιέων, Ιωαννιτών και Άνδρου είναι τα ακόλουθα:

 
1ο Δώρο - Έπαθλο, για το σχολικό τμήμα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή:

Ένα (1) tablet ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2ο Δώρο - Έπαθλο, για το σχολικό τμήμα με τη δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή:

Ένα (1) smartwatch ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

3ο Δώρο - Έπαθλο, για το σχολικό τμήμα με τη τρίτη μεγαλύτερη συμμετοχή:

Ένα (1) power bank ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 

Ανακήρυξη

Η ανακήρυξη των σχολικών τμημάτων που θα κερδίσουν  τα τρία (3) μεγάλα δώρα - έπαθλα  του Διαγωνισμού Ανακύκλωσης των Δήμων Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Ναυπλιέων και Ιωαννιτών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020.

Οι συσκευασίες σου έχουν αξία | 1 €=33 συσκευασίες
Back to TOP